Siedmiogodzinny czas pracy może być niekorzystny dla niepełnosprawnych

Według Konfederacji Lewiatan możliwość pracy w skróconym wymiarze czasu utrudni niepełnosprawnym znalezienie i utrzymanie pracy.
Siedmiogodzinny czas pracy może utrudnić znalezienie posady niepełnosprawnym

fot. Andrzej Muszyński/strefabiznesu.pomorska.pl

Trybunał Konstytucyjny poddał pod wątpliwość sytuację, gdy niepełnosprawny pracuje godzinę krócej dziennie dzięki odpowiedniemu zaświadczeniu lekarskiemu. Sędziowie uznali, że jest to niezgodne z konstytucją. Wniosek o zbadanie tego przypadku złożył NSZZ Solidarność.
Zobacz tez: Dłuższy czas pracy niezgodny z konstytucją

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dopuszcza możliwość pracy w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo tylko po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne albo opiekującego się niepełnosprawnym. Dotyczy to osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Trybunał wskazał, że osoby niepełnosprawne nie mogą być traktowane jak pracownicy sprawnymi, co stało się przez ustanowienie 8 i 40-godzinnej normy czasu ich pracy.

Zobacz również: Barometr zatrudnienia. największe szanse na zatrudnienie w logistyce i transporcie
- Powrót do skróconej normy czasu pracy utrudni aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i ułatwianie im wejścia na rynek pracy – twierdzi Ewelina Pietrzak z Konfederacji Lewiatan. – W Polsce aktywnych zawodowo jest ok. 17 proc. wszystkich osób niepełnosprawnych. Średnia europejska wynosi ponad 50 proc. Przepisy związane z ich zatrudnianiem, w tym zakaz pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych sprawiają, że osoby niepełnosprawne nie są pracownikami atrakcyjnymi.

This entry was posted in Z prasy. Bookmark the permalink.