Kontakt

STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„NASZA SZANSA”

       20-045 Lublin, ul. Czwartaków 8/4     

tel. 53-305-17, 53-339-06

NIP 946-22-96-229

REGON 432249021

Nr konta: BANK PEKAO S.A. III O/ Lublin 76 1240 2382 1111 0000 3895 1053