Działalność

I.                  Informacje o instytucji

 

  1. 1.      Metryczka instytucji:

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „NASZA SZANSA”

ul. Rynek 13, 20 – 111 LUBLIN tel. 53-305-17, 53-339-06

KRS 0000015993 31. 05. 2001

NIP 946-22-96-229

REGON 432249021

Nr konta: BANK PEKAO S.A. III O/ Lublin 76 1240 2382 1111 0000 3895 1053

 

Organizacja pozarządowa

 

2. Charakterystyka instytucji:

- Celem stowarzyszenia jest działanie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością pourazową i zaburzeniami osobowości, zmierzające do likwidacji barier społecznych i psychicznych i integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Stowarzyszenie nasze skupia rodziców, którzy wzajemnie się wspierają, wymieniają doświadczeniami odnośnie metod rehabilitacji. Spotkania nasze mają na celu integrację rodzin dotkniętych problemem dziecka niepełnosprawnego, by nie czuli się osamotnieni, wyobcowani ze społeczeństwa, mieli możliwość porady i pomocy.

            Działania nasze, zgodnie ze statutem (w załączeniu), mają na celu reprezentowanie interesów dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców wobec władz państwowych, samorządowych oraz na forum międzynarodowym.

            – Organem władzy stowarzyszenia jest Zarząd, składający się z 5 osób (prezes, zastępca, skarbnik i 2 członków) oraz Komisja Rewizyjna.

            – Działalność skupia się głównie na rehabilitacji dzieci i młodzieży. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne 10-dniowe, polegające na specjalistycznych masażach i kompleksowych ćwiczeniach usprawniających i zmniejszających spastyczność (co dwa miesiące). Turnusy odbywają się w skromnych warunkach lokalu stowarzyszenia, który dzielimy z dwoma innymi organizacjami pozarządowymi. W miarę możliwości pozyskania środków finansowych wynajmujemy basen, gdzie odbywa się rehabilitacja pozwalająca rozluźnić spastyczne mięśnie.  Organizujemy i dofinansowujemy hipoterapię, metodę łączącą w sobie usprawnianie wszelkiego rodzaju schorzeń z pracą dydaktyczną i edukacyjną. Stowarzyszenie organizuje ćwiczenia logopedyczne i psychologiczne, indywidualne i grupowe. Logopeda koryguje wady wymowy, psycholog pracuje nad zmniejszeniem zaburzeń emocjonalnych dzieci, pomaga rodzicom przezwyciężyć trudności związane z akceptacją posiadania dziecka niepełnosprawnego.

 

  1. 3.      Podstawowe źródła finansowania

Stowarzyszenie jest organizacją samo finansującą się, nie prowadzi działalności gospodarczej, realizuje wyłącznie cele statutowe, utrzymuje się z dobrowolnych składek, darowizn i dotacji.